MẠCH AVR MÁY PHÁT ĐIỆN 

BỘ KÍCH TỪ MÁY PHÁT ĐIỆN 

MẠCH AVR

MẠCH AVR KIỀN THAN

MẠCH AVR MONO 

MẠCH AVR chuyên dùng cho máy phát điện kích từ trực tiếp ( chạy kiền than).

MẠCH AVR chuyên dùng cho ĐẦU PHÁT RỜI hay còn gọi là DINAMO Trung Quốc.

INPUT POWER: 220V

OUTPUT POWER : DC VOLT :  0V - 90VDC ; ADC : 15A