Mạch AVR chuyên dùng cho máy phát điện chạy chổi than.