AVR

MẠCH AVR

MẠCH AVR MÁY PHÁT ĐIỆN

BỘ KÍCH TỪ MÁY PHÁT ĐIỆN

MẠCH AVR MÁY XĂNG

MẠCH AVR CHO CỦ PHÁT RỜI

MẠCH AVR ĐA NĂNG

Mạch AVR đa năng siêu nhỏ gọn.

AVR dùng cho máy phát điện kích từ trực tiếp ( có chổi than).

AVR DÙNG CHO ĐẦU PHÁT DINAMO TRUNG QUỐC

AVR dùng để thay thế cho một số MẠCH AVR  ZIN khó tìm.